Missie & Visie

 

 

ATB vereniging Marum is een vereniging van en voor mountainbikers.

Doelstelling is dan ook: Het mountainbiken voor iedereen in Marum en omgeving aantrekkelijk en toegankelijk te maken voor jong en oud op alle niveaus. Daarbij wordt rekening gehouden met de zorg voor een verantwoord gebruik van de mooie natuur, waarbij mens en dier geen last van elkaar mogen hebben.

Voorop staat: passie voor mountainbiken en actief bezig zijn in de regio met respect voor de natuur en samen genieten van de mooie omgeving en rekening houden met elkaars opvattingen. Daarnaast wordt binnen de vereniging het sociale, recreatieve en sportieve aspect benadrukt. Het competitieve element wordt meer uitgedragen in de wedstrijd groepen. Het motto is:  “Goodgoan”

Veiligheid voor de rijders staat daarbij natuurlijk voorop en daarbij wordt veel aandacht besteed aan opleiding en vorming voor de leden. Centraal bij dit alles is vooral veel plezier beleven aan het mountainbiken voor iedereen op alle niveaus. De leden van ATB vereniging Marum zijn herkenbaar aan de teamkleding welke bij veel activiteiten gedragen wordt.

 

Missie en visie zijn leidend voor elke organisatie. Bestuur en organisatie worden geacht om volgens de missie en visie te handelen.

 

Niet op alle niveaus van handelen kan binnen de vereniging tot achter de komma worden vastgesteld hoe er gewerkt wordt, maar enkele hoofdlijnen mogen dat verduidelijken. Deze hoofdlijnen worden aangestuurd door onze missie en visie. Daarnaast zullen elk jaar door het bestuur enkele speerpunten worden benoemd als strategische visie. Deze speerpunten vloeien voort uit missie en visie en zijn actueel voor de situatie waarin de vereniging op dat moment verkeert. Het streven is om deze strategische visie op den duur voor een langere periode dan slechts een jaar te formuleren.

 

Als leidraad voor bestuurlijk handelen in het komende jaar zien we de realisatie van de “Route ATB Marum”. Hier zal dan ook de focus liggen

 

Missie

ATB Marum is een mountainbike vereniging met als doelstelling:

mountainbiken voor iedereen aantrekkelijk en bereikbaar te maken.

 

ATB Vereniging Marum staat voor:

 •  Sportief, uitdagend en coöperatief
 • Recreatief en pro jeugd
 • Respect voor natuur en milieu
 • Communicatief met plaatselijke- en regionale overheid en andere sport instanties
 • Het uitdragen van de ATB sport op het bestaande netwerk van recreatieve paden staat voorop “groen” fietsen
 • Fietsen beweegt mountainbikers en maakt het beste in de mens beter. Het past dus in een positieve levensstijl

 

ATB Vereniging Marum wil dan ook niet alleen een mountainbike vereniging zijn maar ook bindend met de omgeving en regio voor wat betreft factoren als educatie, opleiding, communicatie naar pers, media en lokale instanties.

 

Visie

 • ATB Marum is dé mountainbike vereniging in Marum en omgeving en wil zich uitdrukkelijk profileren binnen de ATB sport.
 • ATB Marum profileert zich in haar activiteiten als een op vrijwilligers gesteunde werkende organisatie, gebaseerd op de inzet van enthousiaste vrijwilligers.
 • ATB Marum wil een zo breed mogelijke doelgroep bereiken. Het gezamenlijke bindmiddel is de regio Marum en de ATB sport.
 • ATB Marum is van iedereen en voor iedereen.
 • ATB Marum staat voor samenwerken met organisaties en instellingen bij evenementen en projecten binnen haar werkgebied
 • ATB Marum wil binnen haar verzorgingsgebied een maatschappelijke rol vervullen in de mountainbike sport