Bestuur en Commissies

 

De bestuursleden moeten er voor zorgen dat de vereniging goed functioneert. Zij moeten verantwoording afleggen aan de leden van de vereniging en andere betrokkenen. Hoewel de bestuursleden samen verantwoordelijk zijn voor het hele beleid, zijn er binnen het bestuur verschillende taken te verdelen. Maar wat zijn die taken eigenlijk?

Het bestuur van ATB Vereniging Marum bestaat uit drie bestuursleden. Te weten: de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Zij worden ondersteunt door de teamcaptains die voorzitter zijn vanuit hun commissies.

atb_marum_bestuur_1.png

Eddie, Notaris, Richard, Jack en Alle

bij het tekenen van oprichtingsakte in 2013

Het bestuur

Jaap Krul – Voorzitter

Sinds juni 2019 ben ik lid geworden van onze ATB vereniging, nadat ik heb meegedaan aan de Start2Bike cursus van dat jaar. Ik had in die tijd net een mountainbike  aangeschaft en al een aantal flinke smakkers tegen de grond gemaakt. Vaardigheden bijschaven op de MTB leek mij dan ook geen slecht idee. De Start2Bike was in ieder geval wel zo leuk om als lid van de vereniging verder te gaan en met de vaardigheden gaat het ook steeds beter. S2B was voor mij erg nuttig.

En zo kan het snel gaan dus. In maart 2020 ben ik secretaris van onze vereniging geworden. In mei 2021 ben ik, omdat de toenmalige voorzitter Manuel Neef ging verhuizen,  doorgeschoven naar de voorzittersfunctie. Ik hoop samen met mijn twee mede bestuursleden een mooi tijd tegemoet te gaan in het besturen van onze mooie ATB Vereniging in Marum.

Ik ben bereikbaar via: voorzitter@atbmarum.nl 

Jaap Krul

 

Dirk Koldijk – Secretaris

 

 

Margriet Engelsma – Penningmeester

In 2016 ben ik lid geworden bij onze vereniging, omdat ik mountainbiken toch wel erg leuk vond (en nog steeds!), als afwisseling voor de racefiets.

Rond die tijd kwamen er ook meer evenementen in de buurt om met de mountainbike te gaan doen (oa. Veldslag, Drenthe200, Bartje200) en heb ik diverse keren de veldslag, de drenthe200, de bartje200 en de Dutch Masters gereden. Aangezien er de afgelopen 1,5 jaar weinig evenementen zijn georganiseerd, heb ik afgelopen vakantie samen met Bas (Winkel) de Stoneman Taurista in één dag gereden (136 km met 4300 hoogtemeters). Ook weer een prachtige ervaring en zo blijf ik op zoek naar nieuwe uitdagingen op mountainbike-gebied.

In april 2021 ben ik penningmeester van onze vereniging geworden en hoop samen met de andere bestuursleden mijn steentje te kunnen bijdragen aan het besturen van onze mooie ATB vereniging!

Ik ben te bereiken via penningmeester@atbmarum.nl

 

Margriet Engelsma

De Commissies

Jeugd- en Opleiding Commissie

Ik heb mijzelf gebombardeerd tot team Captain van de jeugd- en opleidingscommissie omdat ik zelf heb ervaren hoe belangrijk het is om door middel van training veiliger op de ATB te zitten.

 Na de toenmalige Fietsfit training heb ik met veel plezier de MTB2 trainersopleiding gevolgd en begonnen met het trainen van de aspirant- leden.

 

Ons team bestaat uit:

Trainers: Marleen Kalverda, Marten Pothof, Jelle-Wietse Jongedijk, Nils van Genne en Jack Wagena

Start2Bike trainers: Marleen Kalverda, Gerdjan Kingma, Nils van Genne en Jack Wagena

Noodgevallen:

Trainer: Johan Greydanus, Eddie Renkema
S2B Trainers: Eddie Renkema, Geertje van Laatum

 

Jeugdcollectief FTC. NOAD, Noordelijke ATB Club en ATB Vereniging Marum

Trainers: Marleen Kalverda, Marten Pothof, Jelle-Wietse Jongedijk en Jack Wagena

Begeleiders: Jessica Schuil, Jon de Heer, Gerdjan Kingma, Jessica Zuur, Wieger vd Greft

 

De Commissie heeft o.a. de volgende taken / activiteiten die moeten worden uitgewerkt:

 • Faciliteren jeugd
 • Opleiden van instructeurs
 • Begeleiden nieuwe- en bestaande leden d.m.v. training
 • Organiseren van clinics
 • Organiseren Start2Bike
 • Organiseren Workshops
 • Etc.

  

Jack Wagena; 06-13277010

Heb je ons nodig? bel of stuur een mail naar: opleiding@atbmarum.nl

Ondersteuning bestuur: Sietse Jan Born

 

Route- en onderhoud Commissie

De route onderhoudscommissie is actief bezig met het onderhouden van de ATB route Marum en heeft onder andere de volgende taken:

 • Verantwoordelijk voor het onderhouden van de ATB route Marum;
 • Verantwoordelijk voor de bewegwijzering en bebording van de ATB route Marum;
 • Inzetten van vrijwilligers voor het onderhoud van de route;
 • Planning voor het onderhoud;
 • Verzorgen van het uitzetten van routes voor onder andere toertochten.

Gedurende het gehele jaar zijn de vrijwilligers actief om de route te onderhouden. Dit zodat de route goed begaanbaar is en blijft. Hierbij zijn het fietsplezier en de veiligheid voor alle fietsers de belangrijkste aandachtspunten.

Tijdens het onderhoud worden snoei- en zaagwerkzaamheden uitgevoerd, wordt de afwatering op peil gehouden, bochten weer in profiel gebracht, nieuwe route bewijzeringspalen geplaatst en de route bladvrij gehouden. 

 

Leonardo Veen

 

Routecommissaris: Leonardo Veen

Routecoordinator: Jack Wagena

Coordinator in het veld: Bert Zuur

Oudere Jongeren ATBM: Bert Zuur, Dick Noort, Jan Meijer, Jan Veenstra, Wim Wubs, Cor Klaver, Benny Wagenaar.

Routebeheerders: Eddie Renkema, Bert Zuur, Johan Boonstra, Bert Huizing, Tako Feenstra, Dirk Koldijk, Dick Noort, Wim Wubs, Erik Julsing, Robert Romijn, Martin van der Bosch, Gert vd Loo, Johan Greydanus en Jaap Krul.

Wil je ons per mail bereiken, dan kan dat via route@atbmarum.nl

 

Ondersteuning bestuur: Jaap Krul

 

Activiteiten Commissie

Wij zoeken een teamcaptain voor deze commissie.

De Commissie heeft o.a. de volgende taken / activiteiten die moeten worden uitgewerkt:

 • Sleutelavond (met leuke acties).
 • Proefles bij LCM om jou over de streep te trekken.
 • Een jaarlijkse zomer toertocht
 • Vrijwilligers BBQ.
 • Organiseren van (bijzondere) toertochten.
 • Organiseren van de jaarlijks terugkerende Eindejaar tocht
 • Organiseren van diverse Clinics.
 • Organiseren van een weekend weg (Nederland en/of buitenland).
 • Aantrekkelijk maken van de ALV
 • Organiseren van promotionele activiteiten ter promotie van de vereniging en de MTB-sport in zijn algemeenheid.
 • Denk aan scholen, andere sportverenigingen, lokale middenstand
 • Organiseren Start2Bike samen met de opleidingscommissie.
 • Via e-mail, whatsapp, Facebook en instagram de leden informeren en enthousiasmeren over de komende activiteiten
 • Gezamenlijke activiteiten organiseren met en voor de sponsoren
 • Gezamenlijke actie ontwikkelen met sponsoren en middenstand

 

Teamcaptain: tijdelijk waargenomen door Jack Wagena

Leden: Simone Feenstra, Margriet Engelsma, Bas Winkel, Tako Feenstra, Carrien Jipping en Johan Greydanus.

Ondersteuning: Uilkje Zuur en Wim Wubs, Geertje van Laatum

Bereikbaar via: activiteiten@atbmarum.nl

Ondersteuning bestuur: Dirk Koldijk

 Sponsor Commissie

De sponsorcommissie zorgt voor een gezonde financiële basis door het actief werven van nieuwe sponsoren.

De taken van de sponsorcommissie bestaan uit:

 • Voortdurend op zoek naar sponsoren/donateurs om de financiële positie van de vereniging te waarborgen.
 • Zorgt ervoor dat sponsoren op de juiste wijze gepromoot worden en onder de aandacht worden gebracht.
 • Nieuwe ideeën uitwerken: vrienden van …, donateurs, Steun, etc.

 

jeroen_300x200_1.jpg

Jeroen Ammeraal

Teamcaptain: Jeroen Ammeraal

Leden: Doeke Reitsema, Suardus Varwijk en Jeroen Ammeraal

Regelen o.a.:

 • Andere inkomsten dan het innen van contributie zoeken zoals verlotingen, subsidie, verkoop enz.
 • Reclame en dergelijke voor sponsoren via website, nieuwsbrief en spandoeken.
 • Activiteiten sponsors werven bij activiteiten zoals een toertocht

Bereikbaar via: sponsorcommissie@atbmarum.nl

Ondersteuning bestuur: Margriet Engelsma

Teamkleding Commissie

De kleding commissie zorgt voor de uitstraling van de vereniging als we “on route” zijn. Door middel van onze teamkleding zijn we niet alleen herkenbaar maar is onze vereniging ook verzekerd van inkomsten.

Bijhouden van de vraag, contact onderhouden met AGU tot aan het verzorgen van de pas-avond is in hun handen.

  

Teamcaptain: Jack Wagena

Leden: Benny Wagenaar

Ondersteuning: Uilkje Zuur

Regelen o.a.: 

 • Overleg en onderhoud met AGU onze kledingleverancier
 • Indien nodig een Pas-avond organiseren.

 Bereikbaar via: teamkleding@atbmarum.nl

 Ondersteuning bestuur: Margriet Engelsma

 

Communicatie Commissie

De communicatiecommissie zorgt voor de juiste uitstraling maar dan in de vorm van promotie-, poster-, en juiste sfeermateriaal voor o.a. de pers.

Ook is onze website bij hun in veilige handen.

Teamcaptain: Jack Wagena

Leden: Jeroen Ammeraal, Yfke de Vries, Nick van Loo en Wim Wubs

 

Website: Nick van Loo, Jack Wagena 

Bereikbaar via: webmaster-nick@atbmarum.nl

 

Sociale media; Facebook / Instagram / Twitter / etc. : Nick van Loo, Jaap Krul en Jack Wagena

Bereikbaar via: webmaster-nick@atbmarum.nl of jaap@atbmarum.nl

 

Nieuwsbrief: Yfke de Vries, Wim Wubs en Jack Wagena 

Bereikbaar via: nieuwsbrief@atbmarum.nl 

Ondersteuning bestuur: Jaap Krul