Wat is ons sponsorbeleid?

ATB Vereniging Marum denkt dat de relatie met haar leden verstevigd kan worden door middel van het beschikbaar stellen van faciliteiten; waaronder materialen zoals kleding, gereedschap en misschien zelfs een volgauto, maar ook door het organiseren van activiteiten die niet direct verband houden met de fietssport.

ATB Vereniging Marum streeft er namelijk naar om voor haar leden méér te kunnen betekenen dan louter alleen een fietsvereniging te zijn. Dergelijke zaken zullen er toe bijdragen dat de betrokkenheid en de herkenning met de clubidentiteit wordt bevorderd. Deze activiteiten kunnen van allerlei aard zijn, maar dienen in ieder geval te passen binnen de normen en waarden die de ATB vereniging Marum zichzelf heeft aangemeten.

Het beschikbaar stellen van kleding, tegen gereduceerde prijs, en het organiseren van extra activiteiten is een kostbare aangelegenheid die niet volledig uit de contributiebijdragen betaald kan worden. ATB Vereniging Marum streeft er immers naar om het lidmaatschap voor een ieder bereikbaar te houden. Om óók in de toekomst een bloeiende vereniging te kunnen blijven, is het met name van belang om over voldoende financiële middelen te kunnen beschikken. ATB Vereniging Marum verwacht dat de vereniging extra financiële middelen aan kan trekken door middel van sponsoring. Deze sponsorbijdragen, financieel en of materieel, zullen het mede mogelijk maken om bovenstaande doelstellingen te verwezenlijken.

Spreekt bovenstaande missie u aan en heeft u belangstelling voor eventuele sponsoring bij onze vereniging, neemt u dan contact op met het bestuur van ATB Vereniging Marum.

Onze snelgroeiende vereniging wil graag  samenwerken met andere bedrijven en organisaties, waarbij we altijd zoeken naar een win win situatie voor beide partijen.

We staan hierbij open voor elke vorm van samenwerking en/of sponsoring.

 

Met elkaar, voor elkaar

ATB Vereniging Marum staat midden in de samenleving. We zoeken daarom partners voor onze activiteiten waarbij mensen elkaar ontmoeten en samenwerken. Sponsoring is voor ons een vorm van samenwerking, waarbij twee partijen iets voor elkaar kunnen betekenen.

Tegenprestatie

Sponsoring moet beide partijen voordelen bieden. Als tegenprestatie krijgt U  bijvoorbeeld: publiciteit, promotie, netwerkmogelijkheden of relatiemarketing. Wij vragen van U faciliteiten, menskracht, kennis en/of geld. Uiteraard zijn wij benieuwd naar uw ervaringen en ideeën.

Lokaal belang

Als partner/sponsor kun je prima aansluiten op onze  doelstelling “Het mountainbiken voor iedereen in Marum en omgeving aantrekkelijk en toegankelijk te maken voor jong en oud op alle niveaus.”  Onze leden bevinden zich in een straal tot 25 km rondom Marum.

 

Enkele kengetallen: 04-03-2021

 

 

Hoofdleden:      107

Gezinsleden:     23

M-leden :            7

 

 

 

Man:       104 --> 75,9%

Vrouw:     33 --> 24,1%

Leeftijd opbouw:

<18:         17

18 - 24:      2

25 - 34:      6

35 - 44:      30

45 - 54:      54

55 - 64:      25

65+:            3

 

Voorbeelden van samenwerkingsmogelijkheden:

 • (hoofd) kledingsponsor.
  • Deze sponsoren zorgen ervoor dat we onze leden kwaliteitskleding kunnen bieden voor een redelijke prijs. Uiteraard worden deze sponsoren vermeld op de kleding.
 • (hoofd) toertocht sponsor.
  • Aan onze  toertocht doen meer dan 400 deelnemers uit heel Nederland mee. Uw naam zou in uitingen kunnen komen, zoals inschrijfformulieren, vlaggen, wegbewijzering.  U kunt materiaal aanleveren voor een blijvende herinnering. Op foto’s zou uw logo geplaatst kunnen worden.
 • (hoofd) Activiteitensponsor.
  • Bijvoorbeeld tijdens de 24-uurs race kunnen spandoeken en goodie-bags uitgedeeld worden. We zouden in een speciaal tenue kunnen rijden. We kunnen materiaal voor u testen
 • Samenwerkingspartner.
  • Een sponsor biedt ons nu bijvoorbeeld de mogelijkheid om via hen onze administratie af te handelen.

 

Wat zouden we voor u(w) bedrijf terug kunnen doen:

 • VIP plaatsen voor klanten/relaties bij onze activiteiten.
 • Organiseren van clinics/uitjes onder begeleiding van onze gecertificeerde instructeurs.
 • Inzetten van ons netwerk voor specifieke activiteiten.
 • Of overleg als u zelf ideeën hebt.