Bestuur en Commissies

 

De bestuursleden moeten er voor zorgen dat de vereniging goed functioneert. Zij moeten verantwoording afleggen aan de leden van de vereniging en andere betrokkenen. Hoewel de bestuursleden samen verantwoordelijk zijn voor het hele beleid, zijn er binnen het bestuur verschillende taken te verdelen. Maar wat zijn die taken eigenlijk?

Het bestuur van ATB vereniging Marum bestaat uit drie bestuursleden. Te weten: de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Zij worden ondersteunt door de teamcaptains die voorzitter zijn vanuit hun commissies.

atb_marum_bestuur_1.png

Eddie, Notaris, Richard, Jack en Alle

bij het tekenen van oprichtingsakte in 2013

Het bestuur

Manuel Neef – Voorzitter

Op mijn 12e kreeg ik mijn eerste mountainbike maar dat was meer voor dagelijks c.q. recreatief gebruik. Niet veel later ben ik gaan sparen voor een echte mountainbike en was ik meer in de bossen van Drenthe te vinden, dan op de weg. Uiteindelijk werd het mountainbiken, van een hobby meer een passie.

Toen ik 17 jaar geleden mijn woonplaats heb ingeruild voor Drachten, miste ik al snel de bosrijke omgeving van Drenthe. Daardoor ben ik vaker toertochten gaan fietsen die niet bepaald naast de deur lagen maar voor de meeste tochten vond ik het niet erg een stukje te rijden. Nu zoek ik vooral naar extreme uitdagingen in de sport en al vele evenementen zijn de revue gepasseerd, waarvan de 24 uurs van Assen en de Drenthe 200 bovenaan mijn lijstje stonden. Maar mijn hoogtepunt was toch wel een tocht van 2 weken door de bergen van Nepal waar passie, rust, cultuur, adrenaline en vakantie bij elkaar kwamen. Eind dit jaar hoop ik mee te doen aan de yak attack in Nepal, één van de zwaarste mountainbike races ter wereld.

Sinds anderhalf jaar ben ik lid van de club en ik voelde me al snel thuis. In de loop van de tijd werd het me duidelijk dat Jack Wagena wilde stoppen als voorzitter en zodoende heb ik het balletje opgegooid. Het lijkt me dan ook leuk om als voorzitter een bijdrage te leveren en ik heb alle vertrouwen in een fijne samenwerking met de rest van het bestuur.

Ik ben bereikbaar via: voorzitter@atbmarum.nl en mobiel via:  06-10554710

manuel_300x200_1.jpg

Manuel Neef

 

Jaap Krul – Secretaris

Sinds juni 2019 ben ik lid geworden van onze ATB vereniging, nadat ik heb meegedaan aan de Start2Bike cursus van dat jaar. Ik had in die tijd net een mountainbike en al een aantal flinke smakkers tegen de grond gemaakt. Vaardigheden bijschaven op de ATB leek mij dan ook geen slecht idee. De S2B was in ieder geval wel zo leuk om als lid van de vereniging verder te gaan en met de vaardigheden gaat het ook steeds beter. S2B was voor mij erg nuttig.

En zo kan het snel gaan dus. Inmiddels ben ik secretaris van onze vereniging en dat doe ik met veel plezier.

De secretarisfunctie bestaat uit het uitvoeren van diverse taken. Gelukkig had ik als secretaris al wat ervaring, want ik ben bijna 8 jaar secretaris geweest van het dorpshuis in het mooie dorp Roderwolde, waar ik nu alweer een flinke tijd woonachtig ben.

Naast de gebruikelijke taken van de secretaris, houd ik ook de ledenadministratie bij. Deze taken voer ik uit in samenwerking met de andere twee leden van het bestuur en teamcaptains van de verschillende commissies.

Heb je mijn hulp nodig? Ben bereikbaar via: secretaris@atbmarum.nl

 

Jaap Krul

 

Susan Greydanus – Penningmeester

Sinds december 2015 ben ik lid van ATB Marum. Voorheen fietste ik gewoon maar wat; onder andere met mijn honden (bikejöring). Ik ben lid geworden om het mountainbiken beter onder de knie te krijgen en mijn conditie op pijl te brengen. In die korte periode van lidmaatschap, heb ik wel gemerkt dat het een club is die veel met- én voor elkaar doet.

Gezamenlijk naar evenementen, trainingen en uitstapjes. Kortom een enorme leuke en fanatieke groep mensen die met elkaar de leukste hobby hebben. Om ook mijn bijdrage aan de club te kunnen geven, heb ik mij opgegeven als penningmeester. Ik heb daarbij nauw contact met het administratiekantoor en met de overige bestuursleden en natuurlijk met de leden.

Mochten jullie vragen hebben voor de penningmeester, dan kun je mij bereiken op het volgende emailadres: penningmeester@atbmarum.nl

 sallands_mooiste_300x199_1.jpg

Susan Greydanus

De Commissies

Jeugd- en Opleiding Commissie

Ik heb mijzelf gebombardeerd tot team Captain van de jeugd- en opleidingscommissie omdat ik zelf heb ervaren hoe belangrijk het is om door middel van training veiliger op de ATB te zitten.

 Na de toenmalige Fietsfit training heb ik met veel plezier de MTB2 trainersopleiding gevolgd en begonnen met het trainen van de aspirant- leden.

 Ons team bestaat uit:

MTB2 trainers: Henk-Jan Kloosterman en Jack Wagena

WT2 trainers: Marleen Kalverda, Johan Greydanus en Marten Pothof

MTB2 trainer in opleiding: Jelle-Wietse Jongedijk

MTB1 begeleiders: Eddie Renkema, Trienke Hummel, Jon de Heer, Rudolf Kuperus

Start2Bike trainers: Geertje van Laatum, Marleen Kalverda, Henk-Jan Kloosterman, Eddie Renkema, Gerdjan Kingma en Jack Wagena

WT3 trainers i.o.: Henk-Jan Kloosterman en Jack Wagena.

Jeugdcollectief FTC. NOAD, Noordelijke ATB Club en ATB Vereniging Marum

Trainers: Marleen Kalverda, Marten Pothof, Jack Wagena

Begeleiders: Trienke Hummel, Jessica Schuil, Jon de Heer, Eddie Renkema, Gerdjan Kingma, Jelle-Wietse Jongedijk, Anthonie Postma, Jessica Zuur

De Commissie heeft o.a. de volgende taken / activiteiten die moeten worden uitgewerkt:

 • Faciliteren jeugd
 • Opleiden van de instructeur
 • Begeleiden nieuwe en bestaande leden d.m.v. training
 • Organiseren van clinics
 • Organiseren Start2Bike
 • Organiseren Workshops
 • Etc.

  

Jack Wagena; 06-13277010

Heb je ons nodig? bel of stuur een mail naar: opleiding@atbmarum.nl

 

Route- en onderhoud Commissie

De Route- en Onderhoudscommissie is actief bezig met het aanleggen van de ATB Marum route en heeft daarnaast als taken:

 • Verantwoordelijk voor aanleg en onderhoud.
 • Inzetten van mensen voor aanleg- en onderhoud
 • Planning
 • Verzorgt het uitzetten routes voor o.a. toertochten.

Regelen o.a.:

 • Uitrollen route en aanleg aansturen
 • Publicatie borden ontwerpen met reclame uitingen samen met de sponsorcommissie Onderhoudscyclus uitwerken met kwaliteitsbewaking

 

image_2015_09_22_1_300x225_1.jpg

Eddie Renkema

Teamcaptain: Eddie Renkema

Route coördinatoren: Johan Boonstra, Eddie Renkema en Jack Wagena

Routebeheerders: Eddie Renkema, Bert Zuur, Johan Boonstra, Bert Huizing, Tako Feenstra, Dirk Koldijk, Dick Noort, Erik Julsing, Robert Romijn, Martin van der Bosch, Gert vd Loo en Jaap Krul.

Wil je ons per mail bereiken, dan kan dat via route@atbmarum.nl

of via: johanboonstra@atbmarum.nl   eddie@atbmarum.nl  jack@atbmarum.nl

 

Activiteiten Commissie

In 2018 ben ik bij ATB-Marum enthousiast gemaakt via Start2Bike. Sindsdien fiets ik met veel plezier mee om mijn conditie op peil te houden, maar vooral ook voor de gezelligheid.

Uiteraard doe ik ook graag een bijdrage aan de club als teamcaptain van de activiteitencommissie. Met zijn allen zorgen we voor gezellige en verrassende activiteiten voor onze leden. Denk aan clinics, workshops, ATB-weekendjes weg, en bijzondere tochten.

De Commissie heeft o.a. de volgende taken / activiteiten die moeten worden uitgewerkt:

 • Sleutelavond (met leuke acties).
 • Proefles bij LCM om jou over de streep te trekken.
 • Een jaarlijkse zomer toertocht met BBQ.
 • Organiseren van (bijzondere) toertochten.
 • Organiseren van de jaarlijks terugkerende Wiebe Eindejaar tocht
 • Organiseren van diverse Clinics.
 • Organiseren van een weekend weg (Nederland en/of buitenland).
 • Aantrekkelijk maken van de ALV
 • Organiseren van promotionele activiteiten ter promotie van de vereniging en de MTB-sport in zijn algemeenheid.
 • Denk aan scholen, andere sportverenigingen, lokale middenstand
 • Organiseren Start2Bike samen met de opleidingscommissie.
 • Via e-mail, whatts app en Facebook de leden informeren en enthousiasmeren over de komende activiteiten
 • Gezamenlijke activiteiten organiseren met en voor de sponsoren
 • Gezamenlijke actie ontwikkelen met sponsoren en middenstand

 yfke_200x300_1.jpg

Yfke de Vries

Teamcaptain: Yfke de Vries / tijdelijk Manuel Neef

Leden: Simone Feenstra, Margriet Engelsma, Wim Wubs, Tako Feenstra en Johan Greydanus.

Ondersteuning: Uilkje Zuur en Jack Wagena

Bereikbaar via: activiteiten@atbmarum.nl

 Sponsor Commissie

De sponsorcommissie zorgt voor een gezonde financiële basis door het actief werven van nieuwe sponsoren.

De taken van de sponsorcommissie bestaan uit:

 • Voortdurend op zoek naar sponsoren/donateurs om de financiële positie van de vereniging te waarborgen.
 • Zorgt ervoor dat sponsoren op de juiste wijze gepromoot worden en onder de aandacht worden gebracht.
 • Nieuwe ideeën uitwerken: vrienden van …, donateurs, Steun, etc.

 

jeroen_300x200_1.jpg

Jeroen Ammeraal

Teamcaptain: Jeroen Ammeraal

Leden: Doeke Reitsema, Suardus Varwijk en Jeroen Ammeraal

Regelen o.a.:

 • Andere inkomsten dan het innen van contributie zoeken zoals verlotingen, subsidie, verkoop enz.
 • Reclame en dergelijke voor sponsoren via website, nieuwsbrief en spandoeken.
 • Activiteiten sponsors werven bij activiteiten zoals een toertocht

Bereikbaar via: sponsorcommissie@atbmarum.nl

 

Teamkleding Commissie

De kledingcommissie zorgt voor de uitstraling van de vereniging als we “on route” zijn. Door middel van onze teamkleding zijn we niet alleen herkenbaar maar is onze vereniging ook verzekerd van inkomsten.

Bijhouden van de vraag, contact onderhouden met RBL! tot aan het verzorgen van de pas-avond is in hun handen.

  

Teamcaptain: Jack Wagena

Leden: Benny Wagenaar

Ondersteuning: Uilkje Zuur

Regelen o.a.: 

 • Overleg en onderhoud met RBL! onze kledingleverancier
 • Indien nodig een Pas-avond organiseren.

 Bereikbaar via: teamkleding@atbmarum.nl

 

Communicatie Commissie

De communicatiecommissie zorgt voor de juiste uitstraling maar dan in de vorm van promotie-, poster-, en juiste sfeermateriaal voor oa de pers.

Ook is onze website bij hun in veilige handen.

Teamcaptain: Jack Wagena

Leden: Jeroen Ammeraal, Yfke de Vries, Nick van Loo, Wim Wubs en Eddie Renkema

 

Website: Nick van Loo, Jack Wagena 

Bereikbaar via: webmaster-nick@atbmarum.nl

 

Sociale media; Facebook / Instagram / Twitter / etc. : Nick van Loo, Eddie Renkema

Bereikbaar via: webmaster-nick@atbmarum.nl of eddie@atbmarum.nl

 

Nieuwsbrief: Yfke de Vries, Wim Wubs en Jack Wagena 

Bereikbaar via: nieuwsbrief@atbmarum.nl