Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
E-mail *
E-mail factuurontvanger
Pasfoto
Max. 4 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px en in jpg formaat. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden.
IBAN nr. *
T.n.v.
Vragen
Lidmaatschapskeuze
Meer info op pagina: Lidmaatschap
Klik hieronder het soort lidmaatschap aan die je aan wilt gaan voor ATB Vereniging Marum en de NTFU
 
ATB Vereniging Marum lidmaatschapskeuze *
 
Wielersportbond NTFU Lidmaatschapskeuze *
 
Ja, ik wil ook wedstrijden rijden via KNWU wielerbond á €7,= per kalenderjaar.
 
 
Akkoord automatische incasso
*Hierbij machtig ik ATB Vereniging Marum om doorlopende incasso-opdrachten naar mijn bank te sturen
om een bedrag van bovenstaand IBAN af te schrijven wegens de verenigingsbijdragen.
Onze introductieverzekering is gratis en 1 maand geldig.
Indien lid jonger dan 18 jaar is, verklaart zijn/haar ouder/verzorger akkoord te zijn met bovenstaande machtigingverstrekking.
Handtekening fietser/ouder/verzorger*
Graag uw naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd
 
Vrijwilligers
ATB Vereniging Marum draait op vrijwilligers.
Met elkaar proberen we het sporten nog leuker te maken en leer je veel mensen kennen.
We proberen ook de capaciteiten van leden en ouders zoveel mogelijk te benutten.
Ook al heb je weinig tijd, wij vinden het leuk om iedereen bij ATB Marum te betrekken.
Mocht je iets voor onze vereniging willen betekenen? laat het ons dan weten.
Je kunt onderstaand alvast aangeven wat je leuk zou vinden:
Bestuurszaken
Jeugdbegeleiding
Organiseren (feesten/evenementen)
Onderhoud ATB Route Marum
Alleen ondersteunen door lid te worden
Anders, nl.
 
Activiteithistorie
Bij een andere vereniging gefietst?
Naam vorige vereniging
 
Kennis reglementen
*Ja hoor, ik heb kennis genomen van de reglementen van ATB Vereniging Marum.
Voor de volledige reglementen klik hier
 
Persoonsgegevens
Uw gegevens worden niet aan derden voor commercieel gebruik uitgewisseld.
Indien dit wel gebeurt, zal hier vooraf toestemming voor worden gevraagd.
Wel zullen, indien noodzakelijk, relevante gegevens worden uitgewisseld met derden die nodig zijn voor lidmaatschap gerelateerde zaken.
Voor het aangaan van het lidmaatschap is akkoordverklaring hiermee verplicht.
*Ik ga hiermee akkoord
Opmerking