Reminder: ALV 2022

Woensdagavond 09-03-2022 is onze Algemene Leden Vergadering

 

Geef jij ook nog even aan of je komt via de agenda?

 

Agenda

1.   19:30 uur Opening en vaststellen agenda

2.   Vaststellen notulen ALV 2021

3.   Mededelingen + ingekomen stukken

4.      Verkiezing en (her) benoeming bestuur

5.      Korte terugblik 2021

6.      Financiën:

      a.     Kascontrole jaarrekening 2021
      
b.     Contributie (2023)
      
c.      Verkiezing kascommissie

7.      Speerpunt ATB Vereniging Marum
         
a.     Meer actieve fietsers
         
b.     Jeugd- & Opleiding commissie

8.      Rondvraag

9.      Afsluiting 

Hapje en een drankje

Nieuws Overzicht