Alternatieve-/ afkortroutes zijn klaar:

Vandaag zijn er twee alternatieve routes klaar gemaakt voor gebruik

Langs de A7;

We zijn nog steeds in gesprek met diverse instanties over onder andere het schouwen van het Oude diep. Omdat we nog geen groen licht hebben durven wij het niet aan om dit deel van de route duurzaam aan te leggen.
Nu dit stuk steeds natter, slechter en modderiger gaat worden hebben we een alternatieve- / afkortroute bedacht.
Deze gaat vanaf de Postdijk naar Romkje Bakkersreed in Marum. Vanaf daar pak je de vaste route weer op.
De splitsing is aangegeven met “gele borden” en de “open” ATB bordjes.

 

Extra route naar Dijkzand;

Voor de bikers die nog een keer de route bij Dijkzand willen rijden hebben we vanaf de kruising Zuiderhoeksweg / Malijksepad ook een verbindingsroute gemaakt.

Ook voor dit deel hebben we de “open” ATB bordjes gebruikt.

We wensen jullie dan ook veel veilige kilometers.    

Nieuws Overzicht