Fietsen volgens landelijk procotol Verantwoord Sporten

Sinds maandag 11 mei zijn de regels voor buiten sporten versoepeld. Dit betekent dat fietsers ook weer samen buiten mogen trainen met elkaar op 1,5 meter afstand.

Om er samen voor te zorgen dat dit veilig gebeurt, stelden het NOC*NSF, Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en alle sportbonden het landelijk protocol Verantwoord Sporten op. De NTFU en KNWU formuleerden een aantal aanvullende richtlijnen voor de wielersport. Wij vragen onze clubs de richtlijnen te volgen in het belang van de volksgezondheid.

We zullen ons beraden wat wij als ATB Vereniging Marum moeten en kunnen gaan doen en zullen dit z.s.m. communiceren. Lees onderstaande maar eens door......


De belangrijkste uitgangspunten vanaf 11 mei

 • Iedereen krijgt meer ruimte voor georganiseerde buitensport en trainingen.
 • Officiële wedstrijden zijn niet toegestaan.
 • Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding samen buiten sporten, zonder onderling rekening te houden met de 1,5 meter afstand.
 • Jongeren van 13 tot en met 18 jaar én volwassen mogen buiten sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand tussen elkaar.
 • Gemeenten maken afspraken met sportverenigingen en buurtsportcoaches; er kunnen daardoor verschillen tussen gemeenten ontstaan. 
 • De club is verantwoordelijk voor de keuze de trainingen te hervatten en op welke wijze. 

Het NOC*NSF stelt posters en informatiebladen beschikbaar met richtlijnen voor bestuurders, trainers, ouders en sporters.

Voor fietsers en mountainbikers

Voor wielrenners geldt:

 • Fiets met maximaal 4 personen in een groep. Zo kun je makkelijk ritsen en achter elkaar gaan rijden om de 1,5 meter afstand tot tegenliggers en/of inhalende verkeersdeelnemers te houden.
 • Respecteer de 1,5 meter afstand tot andere verkeersdeelnemers.
 • Vermijd drukte. Kies een route over brede wegen en fietspaden, waar het makkelijker is om 1,5 meter afstand te bewaren.
 • Fiets alleen naast elkaar waar dat kan. Zo niet: fiets achter elkaar. Rits op tijd.
 • Als inhalen of passeren niet mogelijk is, houd je ruim voldoende afstand tot anderen.

Voor mountainbikers geldt:

 • Fiets met maximaal 4 personen in een groep.
 • Respecteer de 1,5 meter afstand tot andere mountainbikers en recreanten.
 • Houd 3-5 fietslengtes afstand tot elkaar op de singletracks.
 • Ga, waar dat veilig kan, aan de kant voor snellere fietsers.
 • Wil je iemand inhalen? Houd afstand tot er ruimte is om in te halen en bedank vriendelijk.
 • Rijd behoudend: neem niet onnodig risico's.

Voor bestuurders van verenigingen

 • Stem je plan af met jouw gemeente. De gemeente zorgt voor de afstemming en organisatie van sportactiviteiten én bepaalt of en welke gebieden jij in de openbare ruimte mag gebruiken om georganiseerde trainingen te houden.
 • Stel een contactpersoon aan die als aanspreekpunt dient voor de accommodatie en voor de gemeente. Zorg dat deze persoon tijdens de training ook duidelijk herkenbaar (met een hesje bijvoorbeeld) aanwezig is op de accommodatie. 
 • Zorg dat de voorgenomen maatregelen duidelijk gecommuniceerd worden met je trainers, je leden en hun ouders. Lees meer over deze maatregelen in het landelijk protocol Verantwoord Sporten.
 • Instrueer trainers en instructeurs over de wijze waarop ze sportactiviteiten veilig en verantwoord kunnen uitvoeren.
 • Zorg voor voldoende persoonlijke hygiënemiddelen (water, zeep en papieren handdoekjes) en schoonmaakmiddelen voor materialen
 • Zorg voor een duidelijke routing op de sportaccommodatie zodat mensen elkaar zo min mogelijk treffen. 

Voor trainers, begeleiders en vrijwilligers

 • Bereid je training goed voor. Voor alle leeftijden boven de 12 jaar geldt de 1,5 meter afstand; ook onderling.
 • Houd als trainer 1,5 afstand.
 • Zorg ervoor dat materialen en attributen zo min mogelijk gedeeld worden.
 • Desinfecteer leenfietsen en -helmen na elke training bij de contactpunten.
 • Trainingsmateriaal, zoals pionnen, worden alleen door de trainer aangeraakt.
 • Communiceer de afspraken met je leden en zie erop toe dat deze nageleefd worden.
 • Zorg ervoor dat ouders meteen na het afzetten van hun kinderen vertrekken en ze niet eerder dan 5 minuten voor het einde van de training aanwezig zijn.
 • Organiseer trainingen in circuitvorm. Zet verdeeld over de locatie verschillende elementen uit en laat de sporters doordraaien. Denk aan elementen als basistechnieken, spelvormen of oefeningen naast de fiets.
 • Hanteer op een afgesloten terrein een groepsgrootte van maximaal 8 personen en 1 trainer. Door deze groepsgrootte te hanteren maak je het werkbaar om de voorzorgsmaatregelen in acht te nemen. Schrijft de lokale noodverordening anders voor? Dan moet je deze noodverordening opvolgen.
 • Trainers, begeleiders en vrijwilligers boven de 70 jaar en uit risicogroepen dienen zelf hun risico te analyseren of zij zich op buiten sportparken of in de openbare ruimte in groepen kunnen begeven. Raadpleeg desnoods je huisarts.

Veiligheid en hygiëne

 • Neem de hygiënemaatregelen van het RIVM in acht: 1,5 meter afstand (m.u.v. kinderen tot en met 12 jaar), blijf thuis bij (milde) symptomen of als iemand binnen het gezin koorts heeft of positief getest is op het COVID-19-virus, was regelmatig je handen (minimaal 20 seconden), hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
 • Douche na de training thuis.
 • De kantine en douches in de accommodatie zijn nog gesloten. Houd handenwasgelegenheid en toiletten open en maak deze regelmatig schoon, minimaal één keer per dag
 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga direct naar huis
 • Laat de kinderen/leden bij voorkeur gebruik maken van eigen materialen (fiets, bidon en helm). Maak je gebruik van leenfietsen en trainingsattributen? Zorg dan dat deze voor en na de training grondig gedesinfecteerd worden.
 • Voorzie je EHBO-kit van extra materialen als handschoentjes en desinfectiemiddelen.

Checklist voor verenigingen bij het opstarten van de club

Bij het (gedeeltelijk) weer opstarten van het sportaanbod komen veel aspecten kijken. Het NOC*NSF heeft een checklist ontwikkeld die je hierbij helpt de juiste stappen te zetten.

 

Vragen? We helpen je graag

Heb je een vraag of opmerking? Neem contact op met Martine van de Veen via mvandeveen@ntfu.nl.

Let op: de medewerkers van de NTFU werken voorlopig thuis. Hierdoor zijn we telefonisch niet bereikbaar. 

Nieuws Overzicht