Beste leden,

In 2013 ben ik gebombardeerd tot voorzitter van de “All Terrain Bike Vereniging Marum”  en blijven zitten tot 2018. Altijd met veel plezier. Maar na 5 jaren, wordt het tijd voor een andere voorzitter voor onze club. Iemand met weer nieuwe frisse ideeën, die kan zorgen dat we met elkaar verder kunnen bouwen aan onze mooie sport en hobby.

Want zeker nu is stilstaan geen optie, we moeten door! We hebben de vergunning in de hand en staan  voor de uitrol van onze eigen Mountainbike route in en om de omgeving van Marum. En daar was het toch om begonnen.

Onze ATB vereniging is uitgegroeid tot ruim 100 leden en er komen, naast dat er natuurlijk leden stoppen jaarlijks meer leden bij. De jeugdtak groeit ook als kool en er rijden inmiddels bijna 100 jeugdleden op de zaterdagmorgen. Veel zaken zijn ondergebracht in Commissies / groepjes waarin leden zitten die steeds meer zelfstandig werken en het bestuur ondersteunt waar nodig. Het bestuur, Penningmeester, Secretaris en Voorzitter houden we bewust klein zodat er snel beslist kan worden over bepaalde zaken. Dus geen vergadercultuur.

We staan als zeer positief bekend bij onze bond de NTFU en veel verenigingen verbazen zich en houden ons in de gaten. We kunnen ons dus nu al meten met de grote verenigingen terwijl we nog maar 5 jaar bestaan. Zeker als ik kijk wat we in een zeer korte tijd met elkaar o.a. hebben bereikt:

 • eigen teamkleding
 • eigen site
 • eigen thuishonk / samenwerking met SV Marum
 • genoeg financiën om onze eigen broek op te houden en af en toe leuke zaken te doen voor de leden
 • samenwerking met de juiste sponsoren die ons steunen financieel of in product. Denk aan DJB, Bike Life, Impact, Remon, Club Fysiek, etc.
 • hebben “Vrienden van”  zoals Karst Renkema en Ferry Mulder
 • eigen ATB Route in 2019
 • etc.

Ik denk persoonlijk aan een jonge frisse kandidaat die nog niet eens lid hoeft te zijn van onze vereniging, als hij maar ambitieus en “out of the box” mee kan denken en mensen kan motiveren om bepaalde zaken te doen.  Uiteraard wil ik helpen bij de opstart en in overleg nog een periode op de achtergrond aanwezig blijven.

 

Als voorzitter van het bestuur van de ATB Vereniging Marum ga je je bezig houden met onder andere de volgende verantwoordelijkheden en aandachtsgebieden:

 • Vertegenwoordigen diverse belangen binnen club en bestuur en treedt als zodanig naar buiten;
 • Vertegenwoordigen de vereniging actief, zowel intern als extern;
 • Coördineren van de bestuurstaken, delegeert op een stimulerende wijze;
 • Samen met de andere bestuurders het beleid binnen de vereniging vormgeven, op basis van de input van de leden;
 • Initiatieven nemen om de vereniging organisatorisch, bestuurlijk, financieel en/of sportief op een hoger niveau te brengen;
 • Zorgdragen voor een goede en fijne samenwerking binnen de vereniging;
 • Voorzitten van de bestuurs- en ledenvergaderingen;
 • Onderhouden contacten met de gemeente en overige samenwerkingspartners.

 

De inschatting is dat deze functie een paar uur per week van je zal vragen, concreet betekend dit:

 • 2 avonden per jaar voor het voorbereiden van de algemene ledenvergadering;
 • 1 avond per jaar voor het leiden van de algemene ledenvergadering;
 • 3 avonden per jaar voor het leiden van de bestuursvergadering;
 • ??  net wat je er zelf van maakt natuurlijk

De nieuwe Voorzitter voor het bestuur wordt aangesteld voor een periode van 3 jaar.

 

Ben jij iemand die of weet je iemand…….

 

 • die bereid is zich in te zetten voor onze ATB vereniging;
 • bestuurlijke en/of leidinggevende ervaring heeft;
 • beschikt over goede communicatieve vaardigheden;
 • iemand die het vermogen heeft om mensen en partijen te verbinden;
 • besluitvaardig is en het vermogen heeft te delegeren;
 • het als een uitdaging ziet om de ATB Vereniging te laten groeien en op een hoger niveau te brengen;
 • iemand waar we op kunnen rekenen;
 • (mountainbike ervaring is niet noodzakelijk!).

 

… dan komen we graag met jouw in gesprek!!

 

Wil je deel uitmaken van een vooruitstrevende vereniging, of ken je iemand die dit ambieert, dan kun je voor meer informatie contact opnemen met Jack Wagena.

Via e-mail voorzitter@atbmarum.nl  / mobiel 06-132 77 010 of via bestuursleden Susan en Bart.

 

 

Met sportieve groet,

Jack Wagena, voorzitter

06 – 13277010