Bestuur & Commissies

//Bestuur & Commissies

Het bestuur

De bestuursleden moeten er voor zorgen dat de vereniging goed functioneert. Zij moeten verantwoording afleggen aan de leden van de vereniging en andere betrokkenen. Hoewel de bestuursleden samen verantwoordelijk zijn voor het hele beleid, zijn er binnen het bestuur verschillende taken te verdelen. Maar wat zijn die taken eigenlijk?

Het bestuur van ATB vereniging Marum bestaat uit drie bestuursleden. Te weten: de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Zij worden ondersteunt door de teamcaptains die voorzitter zijn vanuit hun commissies.

 

atb_marum_bestuur

Eddie, Notaris, Richard, Jack en Alle

Tekenen van oprichtingsakte in 2013
 

Jack Wagena – Voorzitter

Gestart in de winter van 2011 met mountainbiken en met name recreatief bezig, vaak aanwezig bij de gezamenlijke fiets- evenementen en toertochten.
Een groot deel van mijn functie is het vertegenwoordigen van de vereniging, en ben dan ook het uithangbord voor andere verenigingen, de gemeente en sponsoren. Tevens verantwoordelijk voor het intern `managen’ van de vereniging, leidt de vergaderingen en bemoei me met alles. Dit laatste wordt mij tenminste vaak verweten…. Ben fanatiek, soms te perfectionistisch maar ben vooral trots op wat we in zeer korte tijd met z’n allen hebben bereikt met en voor `onze vereniging’.
Werk nauw samen met het bestuur en heb regelmatig overleg met Henk-Jan Kloosterman o.a. webmaster over het reilen en zeilen van de vereniging. We voelen en vullen daar waar nodig elkaar aan.

Heb je mijn hulp nodig? Ben bereikbaar op: 06-13277010 of voorzitter@atbmarum.nl.

 

Veldslag van Norg 080815 (2)


Jack Wagena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bart Vries – Secretaris

De secretarisfunctie van mij bestaat eveneens uit meerdere onderdelen. Allereerst ben ik het geheugen van de organisatie, zowel op de korte als de lange termijn. Concreet betekent dit notuleren, actielijsten maken, administreren (ledenadministratie) en archiveren. Ten tweede moet ik zorgen voor het geweten van de organisatie. Ik vraag me altijd af: corresponderen onze plannen wel met de uitgangspunten van de vereniging? Tot slot bewaak ik de procedures.

Heb je mijn hulp nodig? Ben bereikbaar op: secretaris@atbmarum.nl

 

Bart Vries

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susan Greydanus – Penningmeester

Sinds december 2015 ben ik lid van ATB Marum. Voorheen fietste ik gewoon maar wat; onder andere met mijn honden (bikejöring). Ik ben lid geworden om het mountainbiken beter onder de knie te krijgen en mijn conditie op pijl te brengen. In die korte periode van lidmaatschap, heb ik wel gemerkt dat het een club is die veel met- én voor elkaar doet.
Gezamenlijk naar evenementen, trainingen en uitstapjes. Kortom een enorme leuke en fanatieke groep mensen die met elkaar de leukste hobby hebben. Om ook mijn bijdrage aan de club te kunnen geven, heb ik mij opgegeven als penningmeester. Ik heb daarbij nauw contact met het administratiekantoor en met de overige bestuursleden en natuurlijk met de leden.

Mochten jullie vragen hebben voor de penningmeester, dan kun je mij bereiken op het volgende emailadres:      penningmeester@atbmarum.nl

 


Susan Greydanus

 

Teamcaptains

 

Henk-Jan Kloosterman – Team Captain Poolcommissie

Naast het verzorgen van de Website doe ik van alles en nog wat voor onze vereniging. Met name hand- en spandiensten voor het bestuur. Ben nu voornamelijk bezig om samen met Jack de mogelijkheid te creëren voor de komende zomertrainingen die we gaan verzorgen in samenwerking met de diverse commissie leden. Daarnaast ondersteun ik de opleidingscommissie met mijn kennis die ik o.a. heb opgedaan als MTB2 instructeur. Tevens verantwoordelijk voor de risico-inventarisatie voor onze gezamenlijke trainingstochten. Veiligheid gaat boven alles!

Heb je mijn hulp nodig? henk-jan@atbmarum.nl

 

Henk-Jan Kloosterman

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jack Wagena – Team Captain Jeugd- en Opleidingscommissie

 

Ik heb mijzelf gebombardeerd tot team Captain van de jeugd- en opleidingscommissie omdat ik zelf heb ervaren hoe belangrijk het is om door middel van training veiliger op de ATB te zitten.

Na de toenmalige Fietsfit training heb ik met veel plezier de MTB2 trainersopleiding gevolgd en begonnen met het trainen van de aspirant- leden.

Ons team bestaat uit:

MTB2 trainers: Henk-Jan Kloosterman, Joke van der Ploeg en Jack Wagena

WT2 trainers: Marleen Kalverda en Johan Greydanus

MTB1 begeleiders: Eddie Renkema, Trienke Hummel, Jon de Heer, Rudolf Kuperus

Start2Bike trainers: Geertje van Laatum, Marleen Kalverda, Henk-Jan Kloosterman, Eddie Renkema, Gerdjan Kingma en Jack Wagena

WT3 trainers i.o.: Henk-Jan Kloosterman en Jack Wagena.

WT2 trainers i.o.: Marten Pothof

 

Jeugdcollectief Ftc. NOAD, Noordelijke ATB Club en ATB Vereniging Marum

Trainers: Marleen Kalverda, Henk-Jan Kloosterman, Johan Greydanus, Jack Wagena

Begeleiders: Trienke Hummel, Jessica Schuil, Jon de Heer, Eddie Renkema, Gerdjan Kingma, Jelle-Wietze Jongedijk

 

De Commissie heeft o.a. de volgende taken / activiteiten die moeten worden uitgewerkt:

 • Faciliteren jeugd
 • Opleiden van de instructeurs
 • Begeleiden nieuwe en bestaande leden d.m.v. training
 • Organiseren van clinics
 • Organiseren Start2Bike
 • Organiseren Workshops
 • Etc.

 

Houdt ons in de gaten via onze website, Facebook en Nieuwsflits.

jack

Jack Wagena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heb je ons nodig? stuur een mail naar: opleiding@atbmarum.nl

 

 

Team Captain Route- en onderhoud commissie

De Route- en Onderhoudscommissie is actief bezig met het aanleggen van de ATB Marum route en heeft daarnaast als taken:

 • Verantwoordelijk voor aanleg en onderhoud.
 • Inzetten van mensen voor aanleg- en onderhoud
 • Planning
 • Verzorgt het uitzetten routes voor o.a. toertochten.

 

Regelen o.a.:

Uitrollen route en aanleg aansturen

Publicatie borden ontwerpen met reclame uitingen samen met de sponsorcie Onderhoudscyclus uitwerken met kwaliteitsbewaking

 

image-2015-09-22 (1)

Eddie Renkema

 

 

 

 

 

 

 

 

Teamcaptain: Eddie Renkema

Route coördinatoren: Johan Boonstra / Eddie Renkema

Leden: binnenkort nieuwe samenstelling i.v.m. start uitrol vaste route

Wil je ons per mail bereiken, dan kan dat via route@atbmarum.nl

of via johanboonstra@atbmarum.nl  / eddie@atbmarum.nl

 

Team Captain Activiteitencommissie (vacant)

De activiteitencommissie heeft op dit moment geen captain.

 

De Commissie heeft o.a. de volgende taken / activiteiten die moeten worden uitgewerkt:

 

 • Sleutelavond (met leuke acties).
 • Proefles bij LCM om jou over de streep te trekken.
 • Een jaarlijkse zomer toertocht met BBQ.
 • Organiseren van (bijzondere) toertochten.
 • Organiseren van de jaarlijks terugkerende Wiebe Eindejaar tocht
 • Organiseren van diverse Clinics.
 • Organiseren van een weekend weg (Nederland en/of buitenland).
 • Aantrekkelijk maken van de ALV
 • Organiseren van promotionele activiteiten ter promotie van de vereniging en de MTB-sport in zijn algemeenheid.
 • Denk aan scholen, andere sportverenigingen, lokale middenstand
 • Organiseren Start2Bike samen met de opleidingscie.
 • Via e-mail, whatts app en Facebook de leden informeren en enthousiasmeren over de komende activiteiten
 • Samenwerking met SV Marum verstevigen; gezamenlijke activiteiten?
 • Gezamenlijke activiteiten organiseren met en voor de sponsoren
 • Gezamenlijke actie ontwikkelen met sponsoren en middenstand
 • Etc.

 

Teamcaptain: HJ / JW 

Leden: Geertje van Laatum, Simone Feenstra, Wim Wubs en Tako Feenstra.

Ondersteuning: Uilkje Zuur

 

Wij vinden het daarom ook erg belangrijk, waar jullie als lid van de vereniging behoefte aan hebben. Stuur daarom een email naar activiteiten@atbmarum.nl zodat we jullie ideeën kunnen meenemen binnen onze cie.

ac

 

 

 

 

 

 

 

Bereikbaar via: activiteiten@atbmarum.nl

 

Team Captain Sponsorcommissie

De sponsorcommissie zorgt voor een gezonde financiële basis door het actief werven van nieuwe sponsoren.

De taken van de sponsorcommissie bestaan uit:

 • Voortdurend op zoek naar sponsoren/donateurs om de financiële positie van de vereniging te waarborgen.
 • Zorgt ervoor dat sponsoren op de juiste wijze gepromoot worden en onder de aandacht worden gebracht.
 • Nieuwe ideeën uitwerken: vrienden van …, donateurs, Steun, etc.

 

 

 

Jeroen Ammeraal

 

Teamcaptain: Jeroen Ammeraal

Leden: Doeke Reitsema, Suardus Varwijk en Jeroen Ammeraal

Regelen o.a.:

Andere inkomsten opzoeken zoals verlotingen, subsidie verkoop enz.

Reclame en dergelijke voor sponsoren via website nieuwsbrief en spandoeken Activiteiten sponsors werven bij activiteiten zoals een toertocht.

Bereikbaar via: sponsorcommissie@atbmarum.nl

 

 

 Teamkleding commissie

De kledingcommissie zorgt voor de uitstraling van de vereniging als we “on route” zijn. Door middel van onze Teamkleding zijn we niet alleen herkenbaar maar is onze vereniging ook verzekerd van inkomsten.

Bijhouden van de vraag, contact onderhouden met RBL! tot aan het verzorgen van de pasavond is in hun handen.

 

Teamcaptain: Geertje van Laatum

Leden: Benny Wagenaar en Jack Wagena

 

Regelen o.a.:

 • Overleg en onderhoud met RBL! onze kledingleverancier
 • Indien nodig een Pas-avond organiseren.

 

 

 

 

 

 

 

Bereikbaar via: teamkleding@atbmarum.nl

 

 

Communicatie commissie

De communicatiecommissie zorgt voor de juiste uitstraling maar dan in de vorm van promotie-, poster-, en juiste sfeermateriaal voor oa de pers.

Ook is onze website in hun veilige handen.

 

Teamcaptain: Jack Wagena

Leden: Henk Jan Kloosterman, Jeroen Ammeraal en Eddie Renkema

 

Website: Henk Jan Kloosterman , Jack Wagena

Facebook: Henk Jan Kloosterman, Eddie Renkema

Paspoort: Henk Jan, Jack en Bart; info vanuit de leden, nieuwe leden direct en bestaande bij indoor in oktober en april.