Bestuur & Commissies

//Bestuur & Commissies

Het bestuur

De bestuursleden moeten er voor zorgen dat de vereniging goed functioneert. Zij moeten verantwoording afleggen aan de leden van de vereniging en andere betrokkenen. Hoewel de bestuursleden samen verantwoordelijk zijn voor het hele beleid, zijn er binnen het bestuur verschillende taken te verdelen. Maar wat zijn die taken eigenlijk?

Het bestuur van ATB vereniging Marum bestaat uit drie bestuursleden. Te weten: de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Zij worden ondersteunt door de teamcaptains die voorzitter zijn vanuit hun commissies.

 

atb_marum_bestuur

Eddie, Notaris, Richard, Jack en Alle

Tekenen van oprichtingsakte in 2013
 

Manuel Neef – Voorzitter

Op mijn 12e kreeg ik mijn eerste mountainbike maar dat was meer voor dagelijks c.q. recreatief gebruik. Niet veel later ben ik gaan sparen voor een echte mountainbike en was ik meer in de bossen van Drenthe te vinden, dan op de weg. Uiteindelijk werd het mountainbiken, van een hobby meer een passie.

Toen ik 17 jaar geleden mijn woonplaats heb ingeruild voor Drachten, miste ik al snel de bosrijke omgeving van Drenthe. Daardoor ben ik vaker toertochten gaan fietsen die niet bepaald naast de deur lagen maar voor de meeste tochten vond ik het niet erg een stukje te rijden. Nu zoek ik vooral naar extreme uitdagingen in de sport en al vele evenementen zijn de revue gepasseerd, waarvan de 24 uurs van Assen en de Drenthe 200 bovenaan mijn lijstje stonden. Maar mijn hoogtepunt was toch wel een tocht van 2 weken door de bergen van Nepal waar passie, rust, cultuur, adrenaline en vakantie bij elkaar kwamen. Eind dit jaar hoop ik mee te doen aan de yak attack in Nepal, één van de zwaarste mountainbike races ter wereld.

Sinds anderhalf jaar ben ik lid van de club en ik voelde me al snel thuis. In de loop van de tijd werd het me duidelijk dat Jack Wagena wilde stoppen als voorzitter en zodoende heb ik het balletje opgegooid. Het lijkt me dan ook leuk om als voorzitter een bijdrage te leveren en ik heb alle vertrouwen in een fijne samenwerking met de rest van het bestuur.

Ik ben bereikbaar via: voorzitter@atbmarum.nl   en mobiel via:  06-10554710

 

 

Manuel Neef

 

Bart Vries – Secretaris

De secretarisfunctie van mij bestaat eveneens uit meerdere onderdelen. Allereerst ben ik het geheugen van de organisatie, zowel op de korte als de lange termijn. Concreet betekent dit notuleren, actielijsten maken, administreren (ledenadministratie) en archiveren. Ten tweede moet ik zorgen voor het geweten van de organisatie. Ik vraag me altijd af: corresponderen onze plannen wel met de uitgangspunten van de vereniging? Tot slot bewaak ik de procedures.

Heb je mijn hulp nodig? Ben bereikbaar op: secretaris@atbmarum.nl

 

Bart Vries

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susan Greydanus – Penningmeester

Sinds december 2015 ben ik lid van ATB Marum. Voorheen fietste ik gewoon maar wat; onder andere met mijn honden (bikejöring). Ik ben lid geworden om het mountainbiken beter onder de knie te krijgen en mijn conditie op pijl te brengen. In die korte periode van lidmaatschap, heb ik wel gemerkt dat het een club is die veel met- én voor elkaar doet.
Gezamenlijk naar evenementen, trainingen en uitstapjes. Kortom een enorme leuke en fanatieke groep mensen die met elkaar de leukste hobby hebben. Om ook mijn bijdrage aan de club te kunnen geven, heb ik mij opgegeven als penningmeester. Ik heb daarbij nauw contact met het administratiekantoor en met de overige bestuursleden en natuurlijk met de leden.

Mochten jullie vragen hebben voor de penningmeester, dan kun je mij bereiken op het volgende emailadres:      penningmeester@atbmarum.nl

 


Susan Greydanus

Teamcaptains

 

Henk-Jan Kloosterman – Team Captain Poolcommissie

Naast het verzorgen van de Website doe ik van alles en nog wat voor onze vereniging. Met name hand- en spandiensten voor het bestuur. Ben nu voornamelijk bezig om samen met Jack de mogelijkheid te creëren voor de komende zomertrainingen die we gaan verzorgen in samenwerking met de diverse commissie leden. Daarnaast ondersteun ik de opleidingscommissie met mijn kennis die ik o.a. heb opgedaan als MTB2 instructeur. Tevens verantwoordelijk voor de risico-inventarisatie voor onze gezamenlijke trainingstochten. Veiligheid gaat boven alles!

Heb je mijn hulp nodig? henk-jan@atbmarum.nl

 

Henk-Jan Kloosterman

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jack Wagena – Team Captain Jeugd- en Opleidingscommissie

 

Ik heb mijzelf gebombardeerd tot team Captain van de jeugd- en opleidingscommissie omdat ik zelf heb ervaren hoe belangrijk het is om door middel van training veiliger op de ATB te zitten.

Na de toenmalige Fietsfit training heb ik met veel plezier de MTB2 trainersopleiding gevolgd en begonnen met het trainen van de aspirant- leden.

Ons team bestaat uit:

MTB2 trainers: Henk-Jan Kloosterman, Joke van der Ploeg en Jack Wagena

WT2 trainers: Marleen Kalverda en Johan Greydanus

MTB1 begeleiders: Eddie Renkema, Trienke Hummel, Jon de Heer, Rudolf Kuperus

Start2Bike trainers: Geertje van Laatum, Marleen Kalverda, Henk-Jan Kloosterman, Eddie Renkema, Gerdjan Kingma en Jack Wagena

WT3 trainers i.o.: Henk-Jan Kloosterman en Jack Wagena.

WT2 trainers i.o.: Marten Pothof

 

Jeugdcollectief FTC. NOAD, Noordelijke ATB Club en ATB Vereniging Marum

Trainers: Marleen Kalverda, Henk-Jan Kloosterman, Johan Greydanus, Jack Wagena

Begeleiders: Trienke Hummel, Jessica Schuil, Jon de Heer, Eddie Renkema, Gerdjan Kingma, Jelle-Wietse Jongedijk

 

De Commissie heeft o.a. de volgende taken / activiteiten die moeten worden uitgewerkt:

 • Faciliteren jeugd
 • Opleiden van de instructeurs
 • Begeleiden nieuwe en bestaande leden d.m.v. training
 • Organiseren van clinics
 • Organiseren Start2Bike
 • Organiseren Workshops
 • Etc.

 

Houdt ons in de gaten via onze website, Facebook en Nieuwsflits.

 

Veldslag van Norg 080815 (2)

Jack Wagena; 06-13277010

Heb je ons nodig? bel of stuur een mail naar: opleiding@atbmarum.nl

 

 

Team Captain Route- en onderhoud commissie

De Route- en Onderhoudscommissie is actief bezig met het aanleggen van de ATB Marum route en heeft daarnaast als taken:

 • Verantwoordelijk voor aanleg en onderhoud.
 • Inzetten van mensen voor aanleg- en onderhoud
 • Planning
 • Verzorgt het uitzetten routes voor o.a. toertochten.

 

Regelen o.a.:

Uitrollen route en aanleg aansturen

Publicatie borden ontwerpen met reclame uitingen samen met de sponsorcie Onderhoudscyclus uitwerken met kwaliteitsbewaking

 

image-2015-09-22 (1)

Eddie Renkema

 

 

 

 

 

 

 

 

Teamcaptain: Eddie Renkema

Route coördinatoren: Johan Boonstra / Eddie Renkema

Leden: binnenkort nieuwe samenstelling i.v.m. start uitrol vaste route

Wil je ons per mail bereiken, dan kan dat via route@atbmarum.nl

of via johanboonstra@atbmarum.nl  / eddie@atbmarum.nl

 

Team Captain Activiteitencommissie

In 2018 ben ik bij ATB-Marum enthousiast gemaakt via Start-2-Bike. Sindsdien fiets ik met veel plezier mee om mijn conditie op peil te houden, maar vooral ook voor de gezelligheid.

Uiteraard doe ik ook graag een bijdrage aan de club als teamcaptain van de activiteitencommissie. Met zijn allen zorgen we voor gezellige en verrassende activiteiten voor onze leden. Denk aan clinics, workshops, ATB-weekendjes weg, en bijzondere tochten.

Heb je een idee voor de activiteitencommissie? Mail naar activiteiten@atbmarum.nl 

 

Yfke de Vries

 

De Commissie heeft o.a. de volgende taken / activiteiten die moeten worden uitgewerkt:

 

 • Sleutelavond (met leuke acties).
 • Proefles bij LCM om jou over de streep te trekken.
 • Een jaarlijkse zomer toertocht met BBQ.
 • Organiseren van (bijzondere) toertochten.
 • Organiseren van de jaarlijks terugkerende Wiebe Eindejaar tocht
 • Organiseren van diverse Clinics.
 • Organiseren van een weekend weg (Nederland en/of buitenland).
 • Aantrekkelijk maken van de ALV
 • Organiseren van promotionele activiteiten ter promotie van de vereniging en de MTB-sport in zijn algemeenheid.
 • Denk aan scholen, andere sportverenigingen, lokale middenstand
 • Organiseren Start2Bike samen met de opleidingscie.
 • Via e-mail, whatts app en Facebook de leden informeren en enthousiasmeren over de komende activiteiten
 • Gezamenlijke activiteiten organiseren met en voor de sponsoren
 • Gezamenlijke actie ontwikkelen met sponsoren en middenstand
 • Etc.

 

Teamcaptain: Yfke de Vries

Leden: Geertje van Laatum, Simone Feenstra, Wim Wubs, Tako Feenstra en Henk-Jan Kloosterman.

Ondersteuning: Uilkje Zuur

Bereikbaar via: activiteiten@atbmarum.nl

 

 

Team Captain Sponsorcommissie

De sponsorcommissie zorgt voor een gezonde financiële basis door het actief werven van nieuwe sponsoren.

De taken van de sponsorcommissie bestaan uit:

 • Voortdurend op zoek naar sponsoren/donateurs om de financiële positie van de vereniging te waarborgen.
 • Zorgt ervoor dat sponsoren op de juiste wijze gepromoot worden en onder de aandacht worden gebracht.
 • Nieuwe ideeën uitwerken: vrienden van …, donateurs, Steun, etc.

 

 

 

Jeroen Ammeraal

 

Teamcaptain: Jeroen Ammeraal

Leden: Doeke Reitsema, Suardus Varwijk en Jeroen Ammeraal

Regelen o.a.:

Andere inkomsten opzoeken zoals verlotingen, subsidie verkoop enz.

Reclame en dergelijke voor sponsoren via website nieuwsbrief en spandoeken Activiteiten sponsors werven bij activiteiten zoals een toertocht.

Bereikbaar via: sponsorcommissie@atbmarum.nl

 

 

 Teamkleding commissie

De kledingcommissie zorgt voor de uitstraling van de vereniging als we “on route” zijn. Door middel van onze Teamkleding zijn we niet alleen herkenbaar maar is onze vereniging ook verzekerd van inkomsten.

Bijhouden van de vraag, contact onderhouden met RBL! tot aan het verzorgen van de pasavond is in hun handen.

 

Teamcaptain: Geertje van Laatum

Leden: Benny Wagenaar en Jack Wagena

 

Regelen o.a.:

 • Overleg en onderhoud met RBL! onze kledingleverancier
 • Indien nodig een Pas-avond organiseren.

 

 

 

 

 

 

 

Bereikbaar via: teamkleding@atbmarum.nl

 

 

Communicatie commissie

De communicatiecommissie zorgt voor de juiste uitstraling maar dan in de vorm van promotie-, poster-, en juiste sfeermateriaal voor oa de pers.

Ook is onze website in hun veilige handen.

 

Teamcaptain: Jack Wagena

Leden: Henk-Jan Kloosterman, Jeroen Ammeraal en Eddie Renkema

 

Website: Henk-Jan Kloosterman , Jack Wagena

Facebook: Henk-Jan Kloosterman, Eddie Renkema

Paspoort: Henk Jan, Jack en Bart; info vanuit de leden, nieuwe leden direct en bestaande bij indoor in oktober en april.

Nieuwsbrief: Henk-Jan Kloosterman, Yfke de Vries, Jack Wagena