ATB Route Marum Nieuws

17-09-2019 Financiering is rond!

Yes! weer goed bericht vanuit het front. We hebben groen licht gekregen vanuit de Provincie Groningen. De subsidie aanvraag is goed gekeurd door Fleur Graper, gedeputeerde sport.

Naast de al goedgekeurde subsidies van gemeente Westerkwartier, Provincie Groningen bewonersinitiatieven, Rabobank en Provincie Groningen Sport gebruiken we een deel “eigen middelen” en zijn de leden van de sponsorcommissie hard aan het werk om het geld binnen te halen. De garantie dat het binnenkomt is er!

Dus it giet oan!

Inmiddels is de routecommissie weer bij elkaar geweest en delen zo spoedig mogelijk meer informatie via onze site, Sociale Media en krant.

Opgeven als vrijwilliger?  Vrijwilliger worden  via Facebook of druk op:  ik wil info ontvangen en/ of vrijwilliger worden

 

21-09-2018 Mountainbikeroute bij Marum moet nog een paar hobbels nemen

 

Verslag van RTV Noord: door Jan Been

Een mountainbikeroute met een lengte van achtentwintig kilometer in de buurt van Marum. Liefhebbers moeten nog een jaar geduld hebben, maar dan wordt hij in gebruik genomen.

Alleen nog niet alle hobbels zijn genomen, bleek donderdagavond tijdens een informatiebijeenkomst in ’t Marheem in Marum.

Drukte op route

Zorgen waren er vooral bij een aantal particuliere grondeigenaren. Zij vrezen de drukte die mogelijk gaat ontstaan en het verlies van woongenot als de mountainbikers over hun terrein rijden.

Ook waren er zorgen over de aansprakelijkheid. De ATB-vereniging Marum, initiatiefnemer van de route, gaat met deze bezwaarden in gesprek om een oplossing te vinden.

De route

De route kent twee lussen, een aan de noordkant van de snelweg A7 in de omgeving van Trimunt en een aan de zuidkant in de omgeving van het Coendersbos. De verbindingsroute tussen deze twee lussen gaat over de openbare weg of via paden door de landerijen.
Het parcours is er gekomen na intensief overleg met Staatsbosbeheer en Het Groninger Landschap. Beide organisaties beheren gebieden waar de route doorheen loopt.

Inspraak

De route gaat nu de inspraak in. Tegen het initiatief kunnen bij de gemeente Marum bezwaren worden ingediend.

Uiteindelijk neemt de gemeenteraad van Marum een besluit over de mountainbikeroute.

Lees ook:

Nieuwe richtlijnen bieden kans voor mountainbikeroute Marum

 

 

20-09-2018 Inloopavond over de aanleg van een ATB route

afgelopen donderdag weer een grote stap voorwaarts gezet.

“ATB Marum blij met opkomst informatieavond over vaste route”

Voor een grote groep  belangstellenden is tijdens  de informatieavond over de vaste ATB route van Marum, meer informatie gegeven over de stand van zaken met betrekking tot deze Route. Deze bijeenkomst was georganiseerd door de gemeente Marum in combinatie met de werkgroep waarin o.a. de ATB Vereniging van  Marum zit.

Hierbij waren verschillende sprekers aan het woord die vanuit hun eigen expertise informatie gaven over de vaste route.  Namens de gemeente was dit de heer Hans de Graaf, ex-wethouder en nu programmamanager die sprak over de procedures voor het realiseren van deze route en de wens om in de toekomst aan te sluiten op de vaste routes van de gemeente Noorderveld.

 

Vervolgens sprak Jack Wagena, voorzitter van de ATB Vereniging Marum over het belang  van een vaste route voor alle gebruikers in het bos. Door het reguleren van verschillende gebruikers, wordt de overlast voor de andere gebruikers beperkt.  Menig ATB-er vind een uitdagende route leuker en zal hierdoor minder snel zelf op zoek gaan naar uitdagende stukjes, waardoor kwetsbare gebieden worden ontzien en ontlast. Ook is er de verwachting dat het een positieve impuls zal hebben op de middenstand en toerisme in Marum.

 

Deze punten werden bevestigd door routebouwer Patrick Jansen, die een presentatie gaf hoe het maken van een duurzame route tot stand komt en waar overal aan gedacht wordt met betrekking tot flora en fauna en ook de wens van de ATB-er.

 

Tijdens de informatieavond werden er ook zorgen door particuliere grondeigenaren uitgesproken. Met name over de drukte die mogelijk gaat ontstaan bij een vaste route, maar ook over de aansprakelijkheid. Met deze grondeigenaren wordt in gesprek gegaan om tot een oplossing te komen.

ATB Marum is blij met de belangstelling en de openheid van de belangstellenden die er was tijdens de  bijeenkomst.

 

 

 

02-02-2018 Bijeenkomst Werkgroep ATB Marum

 

Afgelopen week is de werkgroep van ATB Route Marum weer bij elkaar geweest.
Hier hebben we het projectplan wat geschreven is door Patrick Jansen van Tracks & Trails besproken. Er is dan ook besloten om dit projectplan te gaan gebruiken als draaiboek.

Waar staan we nu:
Het traject is in grove lijnen bekend en duidelijk. We zijn er met elkaar in geslaagd om zoals Patrick aangeeft “een verrassende route”  neer te leggen binnen de mogelijkheden in onze gemeente.

De planning is nu om:

De komende weken met eigenaren en gebruikers te komen tot een gebruikersovereenkomst / verklaring voor de route. Dit kost wel even tijd. Vervolgens gaan we de route presenteren aan belangstellenden en ondertussen zijn we op zoek naar financiën door middel van fondsen en / of sponsoren.

Als dit allemaal voorspoedig verloopt geven we de natuur even rust (broedseizoen) voordat we daadwerkelijk aan de slag gaan.
Dan word in samenwerking met de eigenaren de route uitgevlagd waarbij de flora en fauna zoveel mogelijk word ontzien. Zoals het nu lijkt lukt het ons om 9 kilometer nieuwe singeltracks te realiseren binnen de totale lengte van 28 kilometer waar de ATB-er zijn hart kan ophalen.

 

Wordt zeker vervolgt!!!!!!

 

Eddie Renkema
Route commissie ATB Marum
06-53682070

 

 

 

20-10-2017 Radio interview met RTV Noord 

Vandaag goed nieuws ontvangen voor wat betreft de vaste route van Marum. Rijkswaterstaat heeft de regels versoepelt aangaande het gebruik van groenstroken langs snelwegen. Voorheen was het zo dat de afstand vanaf de kantlijn van de snelweg 25 meter was. Nu is de norm 13 meter geworden.

Wat betekent dit voor de route? Dat met deze nieuwe afstand de route langs de A7 vanaf de Postdijk naar Marum wel mogelijk is. Er moet dan waarschijnlijk wel een vangrail geplaatst worden. Hier gaan we een oplossing voor bedenken.

RTV Noord kreeg hier lucht van en wilde dit graag onder de aandacht brengen door middel van een radio-interview ter plaatste op de viaduct van de Postdijk (foto). Morgen word dit stuk in de nieuwsuitzending voor radio Noord uitgezonden.

Er is dus weer een flinke stap voorwaarts gemaakt op weg naar de realisatie van de vaste route. Zou het lukken om, met ons 5-jarige lustrum op 17 mei 2018 over onze route te knallen?

lees meer op: rtv noord nieuws

 

 

09-10-2017 Nieuws over de vaste ATB Route door de gemeente Marum. 

We hebben al een tijdje niets van ons laten horen maar zeker niet stil gezeten. Zoals het spreekwoord al zegt “goed bereid kost even tijd”. Maar….. er zijn nu toch wel stappen gezet en we willen dit graag delen.

Zoals wellicht bekend heeft Eddie Renkema samen met onze wethouder Hans de Graaf voor de vakantieperiode de route gefietst. Op deze manier krijgt ook Hans een beeld wat wij als ATB-ers graag willen en waar de knelpunten liggen.

De totale route beslaat in het ontwerp zoals hij er nu ligt 28 á 30 kilometer.  Dit kun je grofweg opdelen in twee lussen te weten “de lus Trimunt” en “de lus Coendersbos-Dijkzand”. Het is ons gelukt om door middel van allerlei doorsteken het asfalt zoveel mogelijk te vermijden. Hierdoor is een prachtige ATB route ontstaan door de gemeente Marum.

Na de zomervakantie heeft een ieder vol energie de draad weer opgepakt. Samen met de werkgroep is er verder vorm aangegeven en afgesproken wie wat gaat doen om zo spoedig mogelijk de eerste schop in het zand te steken. De gemeente bekijkt de komende periode of er een omgevingsvergunning nodig is en vraagt deze desnoods aan. De gemeente probeert op bestuurlijk niveau de knelpunten te bespreken met de betreffende partijen om hier een passende oplossing te zoeken.

De gemeente Marum heeft  Patrick van “Track & Trails” ingehuurd om ons te ondersteunen en het verder ontwikkelen van de route. Patrick ontwerpt en bouwt sinds 2006 duurzame mountainbikeroutes en skill parks in nauwe samenwerking met lokale grondeigenaren en mountainbikers. Ze zijn o.a. betrokken bij de routes van Lauwersoog, Zuidhorn en bij de vijf routes in de gemeente Noordenveld.

Afgelopen vrijdagmiddag heeft Eddie samen met Patrick Jansen van Track & Trails de route gefietst om Patrick een beeld te geven van de omgeving en de mogelijkheden te bekijken.  Buiten de vaste route is het de bedoeling én wens om gelijk de koppeling te maken naar de routes van Noordenveld en Beetsterzwaag zodat er mooi mountainbike-netwerk ontstaat.

Berichtje van Patrick:

Op vrijdag 6 oktober heb ik samen met Eddie Renkema de beoogde twee routes rondom Marum verkend. Ik kende de omgeving niet goed, maar ik moet zeggen dat ik zeer positief verrast was over de kwaliteit van de route. Er is optimaal gebruik gemaakt van de bestaande ontsluiting van het landschap. De route gaat over allerlei verassende landbouwweggetjes en doorsteekjes, waardoor er maar een zeer beperkt deel over verharde wegen gaat. Van Staatsbosbeheer en het Groningen Landschap mogen in enkele bossen nieuwe flowy singletracks worden gebouwd, hetgeen natuurlijk een grote meerwaarde heeft. In de afgelopen jaren is een goed contact opgebouwd met aanwonenden en grondeigenaren, zodat er voor het overgrote deel van de route een akkoord is. De veldverkenning heeft nog op twee plekken wat ‘huiswerk’ opgeleverd, omdat we nog kansen zagen om de route te verlengen en te verbeteren. Uitvoering hoeft niet zo ver weg te zijn.

We gaan er vanuit dat we komende periode de laatste obstakels gladstrijken. En zelfs komend voorjaar beginnen met de aanleg van de route en hopen dat we er eind 2018 er overheen kunnen knallen. Uiteraard zullen we jullie over de voortgang informeren.

 

Wordt vervolgd

 

januari 2016:

Eddie levert laatste bijgewerkte tekeningen via Garmin in bij Edo; deze werkt projectplan af en levert deze in bij de gemeente en gaan subsidie aanvragen.

 

December 2015

De route blijft een heet hangijzer. Maar we zitten er boven op! Op 21 december 2015 hebben we overleg met Edo, de voorzitter van “Werkgroep ATB Marum Route”, om naast dat de route door Marumerlage gaat we er vervolgens een klap op te geven zodat we komend jaar met de schop daadwerkelijk de grond inkunnen.

We hebben onze secretaris Eddie Renkema al vrijgemaakt om als Route commissaris te gaan functioneren om de commissie aan te gaan sturen.

Doel blijft:

In samenwerking met Staatsbosbeheer, Stichting Groninger landschap, gemeente Marum en ATB vereniging Marum zijn wij voornemend om een heuse ATB-route te realiseren in de gemeente Marum.

 

 

ALV route

 

 

Concept route ATB vereniging Marum

 

Marumerlage

Dit is ook een project waarbij onze vereniging nauw is betrokken. Eddie en Jack volgen zoveel mogelijk alle bijeenkomsten en laten onze stem daar horen.

 

Marumerlage; toekomst in beeld!

Marumerlage

 

 

 

 

 

14 december zijn de werkgroepleden van de Marumerlage bij elkaar gekomen in het sfeervolle eetcafé Vredewold te Noordwijk om de plannen voor het gebied te bespreken.

 

Wat kan op korte termijn uitgevoerd worden? Wat zijn plannen voor de toekomst? Welke plannen moeten nog aangescherpt worden?

De Marumerlage heeft 3 werkgroepen; recreatie, geschiedenis & educatie. De werkgroepen hebben geweldige ideeën voor het gebied bedacht; een Marumerlage wildernis (in een klein gedeelte van het gebied), routes voor wandelaars, mountainbikers en paard & wagen, een historische route. Daarnaast zijn er ook volop ideeën wat betreft educatie; bijvoorbeeld een “zeecontainer” met insectenwand die ook gebruikt kan worden als opslag voor materialen om proefjes in het gebied uit te voeren.

Bij al deze ideeën hebben de werkgroepleden rekening gehouden met het gebied, oftewel bescherming van de natuur. De natuur zal continu blijven veranderen, wat ook effect zal hebben op de plannen. Wat nu nog niet kan, kan over een paar jaar misschien wel en andersom. Beschutting zal een belangrijke rol gaan spelen in het gebied.

Rond februari komen de werkgroepleden weer bij elkaar komen om enkele plannen definitief vast te stellen. Later meer!