Een update van onze route commissie:

09-10-2017 Nieuws over de vaste ATB Route door de gemeente Marum. 

We hebben al een tijdje niets van ons laten horen maar zeker niet stil gezeten. Zoals het spreekwoord al zegt “goed bereid kost even tijd”. Maar….. er zijn nu toch wel stappen gezet en we willen dit graag delen.

Zoals wellicht bekend heeft Eddie Renkema samen met onze wethouder Hans de Graaf voor de vakantieperiode de route gefietst. Op deze manier krijgt ook de wethouder een beeld wat wij als ATB-ers graag willen en waar de knelpunten liggen.

De totale route beslaat in het ontwerp zoals hij er nu ligt 28 á 30 kilometer.  Dit kun je grofweg opdelen in twee lussen te weten “de lus Trimunt” en “de lus Coendersbos-Dijkzand”. Het is ons gelukt om door middel van allerlei doorsteken het asfalt zoveel mogelijk te vermijden. Hierdoor is een prachtige ATB route ontstaan door de gemeente Marum.

Na de zomervakantie heeft een ieder vol energie de draad weer opgepakt. Samen met de werkgroep is er verder vorm aangegeven en afgesproken wie wat gaat doen om zo spoedig mogelijk de eerste schop in het zand te steken. De gemeente Marum bekijkt de komende periode of er een omgevingsvergunning nodig is en vraagt deze desnoods aan. De gemeente probeert op bestuurlijk niveau de knelpunten te bespreken met de betreffende partijen om hier een passende oplossing te zoeken.

De gemeente Marum heeft  Patrick van “Track & Trails” ingehuurd om ons te ondersteunen en het verder ontwikkelen van de route. Patrick ontwerpt en bouwt sinds 2006 duurzame mountainbikeroutes en skill parks in nauwe samenwerking met lokale grondeigenaren en mountainbikers. Ze zijn o.a. betrokken bij de routes van Lauwersoog, Zuidhorn en bij de vijf routes in de gemeente Noordenveld.

Afgelopen vrijdagmiddag heeft Eddie samen met Patrick Jansen van Track & Trails de route gefietst om Patrick een beeld te geven van de omgeving en de mogelijkheden te bekijken.  Buiten de vaste route is het de bedoeling én wens om gelijk de koppeling te maken naar de routes van Noordenveld en Beetsterzwaag zodat er mooi mountainbike-netwerk ontstaat.

Berichtje van Patrick (Track & Trails):

Op vrijdag 6 oktober heb ik samen met Eddie Renkema de beoogde twee routes rondom Marum verkend. Ik kende de omgeving niet goed, maar ik moet zeggen dat ik zeer positief verrast was over de kwaliteit van de route. Er is optimaal gebruik gemaakt van de bestaande ontsluiting van het landschap. De route gaat over allerlei verassende landbouwweggetjes en doorsteekjes, waardoor er maar een zeer beperkt deel over verharde wegen gaat. Van Staatsbosbeheer en het Groningen Landschap mogen in enkele bossen nieuwe flowy singletracks worden gebouwd, hetgeen natuurlijk een grote meerwaarde heeft. In de afgelopen jaren is een goed contact opgebouwd met aanwonenden en grondeigenaren, zodat er voor het overgrote deel van de route een akkoord is. De veldverkenning heeft nog op twee plekken wat ‘huiswerk’ opgeleverd, omdat we nog kansen zagen om de route te verlengen en te verbeteren. Uitvoering hoeft niet zo ver weg te zijn.

We gaan er vanuit dat we komende periode de laatste obstakels gladstrijken. En zelfs komend voorjaar beginnen met de aanleg van de route en hopen dat we er eind 2018 er overheen kunnen knallen. Uiteraard zullen we jullie over de voortgang informeren.